Tommie

Budgetbeheersing voor lage inkomens

Cut-the-crap App

Beta gebruikt door 20.000 P.

De Gemeente Amsterdam wil kwetsbare groepen helpen met hun dagelijkse uitgaven. Clockwork ontwikkelde TOMMI€: een cut-the-crap budget-beheers app voor Amsterdammers die hulp kunnen gebruiken bij het rondkomen van hun inkomen.

Mobile

Samen met de Gemeente Amsterdam startten we met het prototype van een simpele saldo-check app. Tommie relateert uitgaven aan je dagbudget en geeft je (vriendelijk) feedback op je bestedingspatroon. Niet in ingewikkelde termen, maar in heldere beeldtaal.

TOMMI€ (nu in beta) blijkt in extreme eenvoud bijzonder waardevol voor een doelgroep die reguliere bank-apps te gecompliceerd en hoogdrempelig vinden. Deelnemers werden prijsbewuster, kregen financieel overzicht en leerden uitgaven te plannen.

Ook klaar voor digitale daadkracht?

Martin Koersen

Managing Director

+31650295986

MAIL